Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Dưới trăng mờ...

Thân tặng TTTTa mắc nợ đời một túi thơ..( Trần Thuận Thảo)
Nợ người xưa ấy phút dại khờ
Lửa cháy Cao nguyên còn không biết
Bóng chiều chạng vạng vẫn ngẩn ngơ…

  lua chay trai tim - 1
Ta hẹn một ngày không hẹn trước
Chống gậy lên non chốn thực mơ
Tay nắm trong tay đan vần ngọc
Nặng tình nặng nghĩa, nặng duyên tơ…
                 *  *  *
Đến ngày…Phố Núi có đợi chờ
Một nửa vầng trăng khuất trong thơ
Ly rượu in hình hai bóng trúc
Tỉnh, say ai biết…Dưới trăng mờ
http://hoacomay75-huonggiang.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét